Tokyo

Japan, you’ve been fantastic.

Salted fatty mackerel from Shinpachi Shokudo

Shinpachi Shokudo
1 Chome-15-9, Nishishinjuku, Tokyo 160-0023

Tsukemen from Menya Nukaji

Menya Nukaji
3-12 Udagawacho, Shibuya, Tokyo 150-0042

Tag: tokyo